Tvrtka Područje odobrenja Dokument Vrijedi do
701400 A.B.E. INŽENJERING d.o.o. Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-001939 / 031641 2027-02-10
701400 A.B.E. INŽENJERING d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001938 / 031641 2027-02-10
791800 ADMAR d.o.o. Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-001945 / 031644 2027-03-02
791800 ADMAR d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001944 / 031644 2027-03-02
825500 ADRIA DOCKS d.o.o. Područje odobrenja: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-015844 / 0112272 2026-03-23
691400 ALFA d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015884 / 0112316 2027-04-16
835411 ATLANTIS MARINE SERVICES L.L.C. Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova pomoću ronioca. 02-003286 / 025282 2025-06-07
841311 ANKA NDT MUHENDSLIK VE SORVEY HIZMETLERII MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-015668 / 0112026 2025-11-25
648000 ANTIPIROS d.o.o. Područje odobrenja: Servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Servisiranje hidrostatskih uređaja za otpuštanje. Servisiranje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-016178 / 0112646 2027-09-30
648000 ANTIPIROS d.o.o. Održavanje, potpuni pregled, testiranje i popravak brodica za spašavanje, brodica za prikupljanje, uređaja za spuštanje i uređaja za otpuštanje pod opterećenjem. 01-015013 / 0111443 2025-11-10
648000 ANTIPIROS d.o.o. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Ispitivanje koncentrata za pjenu sustava gašenja požara pjenom na brodovima. Hidrostatsko ispitivanje posuda pod tlakom, cjevovoda, armature i savitljivih cijevi. 01-015588 / 0111443 2025-10-23
839011 AQUA NAVIS d.o.o. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA (ZA BRODOVE UNUTARNJE PLOVIDBE) 01-015344 / 0111663 2025-05-13
797900 AQUA SUB d.o.o. Mjerenje debljina elemenata off-shore objekata i brodskog trupa. 01-015975 / 0112420 2026-05-30
797900 AQUA SUB d.o.o. Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003244 / 025219 2025-04-25
840100 A-Z Marine Electronics d.o.o. Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača o putovanju (S-VDR) 03-001908 / 031601 2026-05-11
840100 A-Z Marine Electronics d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001909 / 031601 2026-05-11
798900 BEL MARINE d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001857 / 031555 2025-12-01
798900 BEL MARINE d.o.o. Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-001856 / 031555 2025-12-01
838511 BEVALDIA Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003490 / 025433 2026-01-26
801511 BIMAL d.d. za proizvodnju ulja PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015434 / 0111783 2025-06-27
840511 BOSFOR ELEKTRONIK LTD Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001891 / 031599 2026-06-06
840511 BOSFOR ELEKTRONIK LTD Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-001892 / 031599 2026-06-06
825600 BRODOTROGIR CRUISE d.o.o. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-015552 / 0111882 2025-09-02
837811 C.A.I.M. ARL PAY AS YOU SAIL (PAYS) ENC DISTRIBUTION SERVICE 03-001935 / 031636 2026-02-10
802100 Carlsberg Croatia d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-016311 / 0112759 2026-12-02
662300 DIOXA d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje. 01-014900 / 0111316 2025-06-14
835300 DIP - Obrt za turizam i građevinarstvo Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003250 / 025235 2025-05-12
846700 Digitalne komunikacije d.o.o. Pregled i ispitivanje Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) na plovilima na koja se ne odnosi SOLAS konvencija 03-002030 / 031716 2028-03-14
800900 DRÄGER SAFETY d.o.o. Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje. 01-016520 / 0113064 2028-05-20
779700 DSS Područje odobrenja: Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003071 / 025086 2024-09-19
759700 DUBINA INŽENJERING d.o.o. Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003177 / 025177 2025-03-23
758300 DUMI d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Ispitivanje koncentrata za pjenu sustava gašenja požara pjenom na brodovima. Hidrostatsko ispitivanje posuda pod tlakom, cjevovoda, armature i savitljivih cijevi. 01-014492 / 0110931 2024-12-14
758300 DUMI d.o.o. Područje odobrenja: Servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Servisiranje hidrostatskih uređaja za otpuštanje. Servisiranje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-016176 / 0112645 2027-09-30
758300 DUMI d.o.o. Održavanje, potpuni pregled, testiranje i popravak brodica za spašavanje, brodica za prikupljanje, uređaja za spuštanje i uređaja za otpuštanje pod opterećenjem. 01-015633 / 0112040 2026-11-04
833000 DW REUSABLES d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015948 / 0112304 2026-05-18
838400 ELECTRONIC SECURITY d.o.o. Pregled i održavanje sustava za detekciju i dojavu požara. 03-001879 / 031570 2026-03-24
842011 ELENG LLC - Popravak brodskih strojeva: glavni i pomoćni strojevi, pumpe, kompresori, palubni strojevi - Montaža i puštanje u rad električne i automatizacijske opreme - Održavanje i popravak električne i automatizacijske opreme 02-003829 / 025639 2026-12-06
675200 ENIA d.o.o. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. 03-001863 / 031558 2025-12-05
692300 ESCOMM Servisiranje i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001957 / 031652 2027-05-24
799500 FOTO VIDEO G Podvodni pregledi brodova pomoću ronioca. 02-004308 / 026043 2028-02-07
710900 G.I.M. GASE d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014615 / 0111051 2025-03-18
801700 Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015454 / 0111684 2025-06-30
834211 HELLENIC SHIPPING SERVICE (L.L.C.) MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKIH KONSTRUKCIJA. 01-016459 / 0112824 2027-01-27
808400 HIDRO INŽINJERING d.o.o. Rijeka PODRUČJE ODOBRENJA: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca 02-003424 / 025295 2025-06-17
680500 HORA ELEKTRONIK d.o.o. PREGLED I ISPITIVANJE RADIO KOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA I SUSTAVA ZA AUTOMATSKU IDENTIFIKACIJU (AIS) 03-002046 / 031742 2026-11-06
680500 HORA ELEKTRONIK d.o.o. GODIŠNJE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (VDR) I POJEDNOSTAVLJENOG ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (S-VDR) 03-002047 / 031742 2026-11-06
799100 iCat d.o.o. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA (ZA BRODOVE UNUTARNJE PLOVIDBE). 01-015089 / 0111488 2024-12-28
792300 INMEL d.o.o. Ugradnja, ispitivanje i popravak slijedećih brodskih sustava: 1. Elektromotorni pogoni 2. Uređaji komunikacije, navigacije i signalizacije 3. Elektronika i automatika 4. Elektro oprema 5. Mjerenje intenziteta rasvjete 03-001894 / 031596 2026-04-27
783600 Interval d.o.o. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. 03-001809 / 031507 2025-04-30
836711 INVAR-IVOŠEVIĆ Ltd. Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003417 / 025327 2025-09-30
830700 ISKRA BRODOGRADILIŠTE 1 MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKOG TRUPA. 01-015782 / 0112151 2026-01-08
782400 JADRANSKI RONILAČKI SERVIS MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKIH KONSTRUKCIJA (ZA BRODOVE MANJE OD 500 GT, KOJI NISU ESP BRODOVI) I OFF-SHORE OBJEKATA. 01-016247 / 0112682 2026-10-16
782400 JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003213 / 025213 2025-03-01
779900 K.M.V Pregled i ispitivanje Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001785 / 031482 2024-11-02
798600 KAŠTELA AUTO & YACHT SOLUTIONS d.o.o. Mjerenje debljina elemenata strukture brodskog trupa (za brodove manje od 500 GT, koji nisu ESP brodovi). 01-014955 / 0111365 2024-09-02
756900 KNAUF INSULATION d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015404 / 0111666 2025-06-27
802300 Končar - Distributivni i specijalni transformatori PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015550 / 0111922 2025-08-29
837000 KORPORATIVNA SIGURNOST d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014867 / 0111124 2025-04-12
782800 LABO d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014591 / 0111021 2025-03-05
780300 LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. Područje odobrenja: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-015099 / 0111424 2024-10-15
801300 LPT d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015785 / 0112198 2026-02-06
792600 MARINA STUDIO MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA (ZA BRODOVE UNUTARNJE PLOVIDBE. 01-016560 / 0112992 2027-05-18
708500 MARITIMUS d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001766 / 031450 2024-06-28
831000 MONTKEMIJA j.d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. 01-016344 / 0112836 2028-01-31
784700 MURGONS Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003329 / 025301 2025-06-26
721200 NARVAL d.o.o. Područje odobrenja: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA OFF-SHORE OBJEKATA I BRODSKIH KONSTRUKCIJA. 01-015795 / 0112182 2026-02-06
721200 NARVAL d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: -Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-004260 / 026015 2027-12-22
790600 NDT LAMARIN MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-016353 / 0112822 2027-01-20
833700 NEPTUN-SUB Područje odobrenja: Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003076 / 025115 2024-11-24
776000 Oceanus d.o.o. Servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Servisiranje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-016221 / 0112686 2027-11-21
706600 OCEANUS d.o.o. Pregled i popravak samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Pregled i popravak hidrostatskih uređaja za otpuštanje. Pregled i popravak samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-015871 / 0112260 2027-02-05
824400 Oštrić OK d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima.* Hidrostatsko ispitivanje posuda pod tlakom koje su dio sustava za gašenje požara i aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015776 / 0112189 2027-01-25
669700 OTOKS d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Uslužna tvrtka odobrena je za pregled i održavanje slijedećih sustava za gašenje požara: - plinom (ugljičnim dioksidom; halonom; inergenom; FM 200); - suhim prahom; - pjenom; - vodom (rasprskivanje; raspršivanje). 01-016181 / 0112519 2027-07-10
604100 PASTOR - INŽENJERING d.d. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovoma. Hidrostatsko ispitivanje posuda pod tlakom, cjevovoda, armature i savitljivih cijevi. 01-014132 / 0110602 2024-06-23
842900 PASTOR SERVISI d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015802 / 0112228 2026-09-21
664400 POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. SERVISIRANJE I ISPITIVANJE RADIO KOMUNIKACIJSKIH UREĐAJA I SUSTAVA ZA AUTOMATSKU IDENTIFIKACIJU (AIS) 03-001914 / 031615 2026-10-12
664400 POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.o. GODIŠNJE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (VDR) I POJEDNOSTAVLJENOG ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (S-VDR) 03-001915 / 031615 2026-10-12
778000 PELIG d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS). 03-002039 / 031734 2028-04-27
778000 PELIG d.o.o. Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-002040 / 031734 2028-04-27
821300 PLAM d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015270 / 0111656 2026-04-24
780200 PLAMEN BAUK d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014512 / 0110961 2024-10-31
834300 PODVODNI RADOVI PLOČE Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003089 / 025131 2024-12-04
806300 PROIZD - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca. 02-003243 / 025218 2025-03-02
671200 PROM - d.o.o. METKOVIĆ Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014923 / 0111359 2025-09-06
702700 PROTECTION d.o.o. Područje odobrenja: Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015921 / 0112357 2027-05-11
825800 PROTEX POREČ Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. 01-015885 / 0112287 2027-04-27
606400 RADEŽ PODRUČJE ODOBRENJA: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKIH KONSTRUKCIJA (ZA BRODOVE MANJE OD 500 GT, KOJI NISU ESP BRODOVI). 01-015525 / 0111893 2025-07-30
839800 RCD j.d.o.o. Podvodni pregledi brodova pomoću ronioca 02-003677 / 025527 2026-07-18
671300 REMOP - d.o.o. Servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje. Servisiranje hidrostatskih uređaja za otpuštanje. Servisiranje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-015172 / 0111571 2026-01-31
680600 REMUS d.o.o. GODIŠNJE ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (VDR) I POJEDNOSTAVLJENOG ZAPISIVAČA PODATAKA O PUTOVANJU (S-VDR) 03-001926 / 031626 2026-11-23
680600 REMUS d.o.o. Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001925 / 031626 2026-11-23
672100 RI - PLAM d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje samostalnih naprava za disanje. Pregled i održavanje sustava za dojavu požara na brodovima. Hidrostatsko ispitivanje posuda pod tlakom, cjevovoda, armature i savitljivih spojeva. 01-016526 / 0113063 2028-05-26
832400 RON-TEH d.o.o. Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca ili daljinski upravljane ronilice. 02-003020 / 024977 2024-07-14
804100 SAFETY SERVICE D.O.O. Pregled i održavanje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Pregled i održavanje hidrostatskih uređaja za otpuštanje. Pregled i održavanje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-014501 / 0110908 2024-12-05
781100 Securitas d.o.o. Pregled i održavanje sustava za otkrivanje požara i požarnu uzbunu na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima.* 01-016343 / 0112835 2028-02-05
809311 Seven Seas Electronic Co., Ltd Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001846 / 031543 2025-08-28
809311 Seven Seas Electronic Co., Ltd Godišnje ispitivanje ispravnosti zapisivača podataka o putovanju (VDR) i pojednostavljenog zapisivača podataka o putovanju (S-VDR) 03-001845 / 031543 2025-08-28
721400 SPLAV d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. Pregled i održavanje sustava za gašenje požara na brodovima. 01-016423 / 0112959 2028-04-02
816300 STIJEG j.d.o.o. - Podvodni pregledi brodova pomoću ronioca 02-003578 / 025459 2026-05-10
825700 SVA PULA d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-015886 / 0112288 2027-04-27
847000 SYNCHRO, OBRT ZA USLUGE I ELEKTROINSTALACIJSKE RAD Pregled i ispitivanje Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) na plovilima na koja se ne odnosi SOLAS konvencija 03-002033 / 031718 2028-04-10
699100 TEHNOMONT MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKIH KONSTRUKCIJA (ZA BRODOVE MANJE OD 500 GT, KOJI NISU ESP BRODOVI). 01-015087 / 0111497 2024-12-08
835000 TOKIĆ TLAČNA OPREMA d.o.o. Pregled i održavanje aparata za gašenje požara na brodovima. 01-014638 / 0111073 2025-03-29
843211 TRC MARINE ELEKTRIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI Pregled i ispitivanje radio komunikacijskih uređaja i Sustava za automatsku identifikaciju (AIS) 03-001947 / 031650 2027-04-04
836600 ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA. 01-014930 / 0111318 2024-09-15
775600 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT d.o.o. Servisiranje samonapuhavajućih splavi za spašavanje i sustava za napuštanje broda. Servisiranje samonapuhavajućih prsluka za spašavanje. 01-016219 / 0112708 2027-11-17
775600 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT d.o.o. Održavanje, potpuni pregled, testiranje i popravak brodica za spašavanje, brodica za prikupljanje, uređaja za spuštanje i uređaja za otpuštanje pod opterećenjem 01-015655 / 0112032 2026-11-17
798811 VIP GROUP D.O.O. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA STRUKTURE BRODSKOG TRUPA (SAMO ZA BRODOVE UNUTARNJE PLOVIDBE). 01-015592 / 0111441 2024-12-22
801800 WAM Product d.o.o. PODRUČJE ODOBRENJA: Utvrđivanje verificirane bruto mase pakiranog kontejnera po Metodi 2 sukladno Konvenciji SOLAS 74, Poglavlje VI, Pravilo 2.4.2 i MSC.1/Circ.1475. 01-015477 / 0111860 2025-07-01
755900 ZADARSUB d.o.o. MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKIH KONSTRUKCIJA (ZA BRODOVE MANJE OD 500 GT, KOJI NISU ESP BRODOVI). 01-014937 / 0111364 2024-08-31
755900 ZADARSUB d.o.o. Područje odobrenja: - Podvodni pregledi brodova i pokretnih odobalnih objekata pomoću ronioca 02-003082 / 025094 2024-09-24
670500 ZAVAR d.o.o. Područje odobrenja: MJERENJE DEBLJINA ELEMENATA BRODSKOG TRUPA. 01-015711 / 0112128 2025-06-20
Tvrtka Područje odobrenja Dokument Vrijedi do