Certifikacija rekreacijskih plovila prema EU Direktivi za rekreacijska plovila (RCD)

Certifikacija rekreacijskih plovila prema Direktivi 2013/53/EU

Certifikacija rekreacijskih plovila prema EU Direktivi za rekreacijska plovila (RCD)

Hrvatski registar brodova je Ovlašteno Tijelo (Notified Body) No. 2489 koje pruža certifikaciju rekreacijskih plovila prema Direktivi 2013/53/EU.

Predmetna Direktiva se primjenjuje na rekreacijska plovila svih tipova, bilo koje propulzije, duljine trupa od 2,5 m do 24 m, potpuno ili djelomično opremljena, ili na njihove komponente.

Popis EU zakonskih uredbi koje propisuju zahtjeve za sukladnost rekreacijskih plovila s RC Direktivom (http://eur-lex.europa.eu  )

Vodić za primjenu direktiva utemeljenih na Novom Pristupu i Globalnom Pristupu namijenjen je boljem razumijevanju EU pravila za proizvode i njihovoj jednolikoj i dosljednoj primjeni u različitim sektorima širom zajedničkog tržišta (Blue guide).

Direktiva 2013/52/EU uvodi podjelu rekreacijskih plovila u 4 projektne kategorije (Design categories of recreational crafts).

Proizvođač bira postupak za ocjenu sukladnosti (Procedures for conformity assessment) prema modulu/modulima koji će biti primjenjeni u certifikaciji rekreacijskog plovila, uzimajući u obzir projektnu kategoriju i duljinu trupa.

Proizvođači rekreacijskih plovila ili njihovih komponenti koje podliježu CE označavanju su obvezni su priložiti Deklaraciju o Sukladnosti uz svaki proizvod. Informacije u svezi Deklaracije o Sukladnosti, formi Deklaracije i uputama za ispunjavanje su dostupne na internet stranicama www.rsg.be i www.icomia.com

Proizvođačima, projektantima i drugim osobama uključenim u certifikaciju rekreacijskih plovila ili njihovih komponenti se preporučuje kontaktirati HRB, kako bi dobili potrebne informacije, pouzdanu i konkurentnu ponudu te profesionalnu podršku tijekom procesa certifikacije i u svakodnevnom radu. 

Pošaljite nam Obrazac prijave (QF-PTO-14 EU 53) za ocjenu sukladnosti prema Direktivi za rekreacijska plovila. Slanje obrasca služi samo za pripremu naše ponude i ne znači obvezu korištenja naše usluge.

Upiti

•  Za daljnje informacije i/ili upite, uključivo i postupke za pregled, auditiranje i certifikaciju, molimo kontaktirajte nas na e-mail adresu recreational.crafts@crs.hr.