Proizvođač Područje odobrenja Dokument Vrijedi do
762100 ĐURO ĐAKOVIĆ - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ 1.Mehanička i tehnološka ispitivanja materijala 2.Metalografska analiza metala i zavarenih spojeva 3.Ispitivanje metala i zavarenih spojeva, metodama bez razaranja 4.Ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača 5.Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva i dodatnih materijala za zavarivanje, te ispitivanje zavarljivosti 6.Ispitivanje postupaka zavarivanja 02-003314 / 025283 2023-10-02
669500 LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA d.o.o. Ispitivanje negorivosti materijala. Ispitivanje vatrootpornosti konstrukcija klase “A”, “B” i “F”. Ispitivanje upravljačkih sustava protupožarnih vrata. Ispitivanje vatrootpornosti konstrukcija na brzim brodovima. 01-015343 / 0111752 2023-05-17
815900 STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Ispitivanje metala i zavarenih spojeva: Radiografsko ispitivanje Penetrantsko ispitivanje Ispitivanje magnetnim česticama Ultrazvučno ispitivanje Vizualno ispitivanje Vizualno ispitivanje tlačne i procesne opreme Ultrazvučno mjerenje debljine stijenki 02-003582 / 025529 2023-07-02
693811 TECHNICAL CONTROL A.D. - SKOPJE Ispitni laboratorij za ispitivanje materijala i zavarenih spojeva. 01-013862 / 0110013 2023-06-05
695400 TISAN d.o.o. Područje odobrenja: 1.Radiografsko ispitivanje materijala i zavarenih spojeva 2.Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva ultrazvukom 3.Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva magnetskim česticama 4.Ispitivanje materijala i zavarenih spojeva penetrirajućim tekućinama 5.Mjerenje debljine ultrazvukom 6.Vizualni pregledi 7.Ispitivanje nepropusnosti vakuumom 8.Ispitivanje tvrdoće materijala i zavarenih spojeva 9.Ispitivanje antikorozijske zaštite 10.Mjerenje zaostalog magnetizma 02-003081 / 025107 2024-02-21
670000 TPK - ZAVOD ZA ENERGETSKU I PROCESNU Područje odobrenja: 1. Mehanička i tehnološka ispitivanja materijala 2. Metalografska analiza metala i zavarenih spojeva 3. Kemijsko ispitivanje metala 4. Ispitivanje metala i zavarenih spojeva, metodama bez razaranja 5. Ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača 6. Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva i dodatnih materijala za zavarivanje, te ispitivanje zavarljivosti 7. Izrada tehnoloških procesa za proizvodnju zavarenih konstrukcija 8. Ekspertize havarija na brodskim glavnim i pomoćnim kotlovima i spremnicima 9. Ekspertize materijala i zavarenih spojeva na kotlovima i spremnicima nakon dugotrajne eksploatacije, s procjenom preostalog vijeka trajanja 10. Vizualna kontrola nepristupačnih dijelova objekta (endoskopija) 11. Ispitivanje antikorozijske zaštite 02-003121 / 025151 2023-04-24
804500 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, CENTAR ZA MEHATRONIKU Ispitivanje vlačne čvrstoće Ispitivanje materijala na savijanje Ispitivanje tvrdoće prema Brinellu Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu Ispitivanje žilavosti Charpyjevim klatnom 02-003568 / 025488 2023-07-20
761000 ZAVOD ZA ZAVARIVANJE ISPITIVANJE I TEHNOLOGIJU Mehanička i tehnološka ispitivanja materijala Ispitivanje metala i zavarenih spojeva, metodama bez razaranja Ispitivanje stručne sposobnosti zavarivača Ispitivanje postupaka zavarivanja Vizualna kontrola nepristupačnih dijelova objekta (endoskopija) 02-003483 / 2014567 2023-04-24
Proizvođač Područje odobrenja Dokument Vrijedi do