Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom

Ceritifikacija sustava upravljanja

1. UVOĐENJE SUSTAVA

Uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša sukladnog normi EN-ISO 14001 trebalo bi dovesti do povećane zakonske usklađenosti, dobrih odnosa s javnošću, pristupa kapitalu, povećanja tržišnog udjela i bolje reputacije, boljeg upravljanja troškovima, očuvanju materijala i energije, lakšeg dobivanja dozvola.

 Uvođenje sustava upravljanja, premda zahtijeva ulaganje ljudskih i materijalnih resursa, odražava se u značajnoj dugoročnoj koristi za organizaciju.

2. CERTIFIKACIJA SUSTAVA
Certifikacija obavljena od strane akreditiranog certifikacijskog tijela jamči zainteresiranim stranama dodatno povjerenje u organizaciju, a u određenim područjima je preduvjet za obavljanje djelatnosti. 

Od 1.3.2021., CRS je u postupku dobivanja akreditacije  od HAA za certifikaciju sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. 

3. IZBOR CERTIFIKACIJSKOG TIJELA

kvaliteta

 
                Pravila za certifikaciju sustava upravljanja                                      Upitnik

Informacije o certificiranim organizacijama dostupne su zainteresiranim stranama na zahtjev (csys@crs.hr; 021 408 116).

4. Ako je Vaš izbor CRS, odgovore možete dobiti na

kvdwn