Karijere

Karijere

O Hrvatskom registru brodova

HRB-a je kompanija koja na globalnom nivou klasificira pomorske i od-obalne objekte, s fokusom na sigurnost, kvalitetu i zaštitu okoliša usredotočene na pomorski, industrijski i državni sektor.

Osnovne kompetencije HRB-a i naših profesionalaca leže u područjima nadzora, istraživanja, inženjerstva i revizije pomorskih i odo od obalnih objekata.

U naše poslovanje, inspektori unose iskustvo i profesionalnu prosudbu u zadacima procjene usklađenosti plovila i od-obalnih objekata s HRB-e pravilima i relevantnim zakonskim propisima.

Inženjeri nude široki spektar vještina. Relevantne discipline uključuju brodsku strukturu, kao i civilnu, električnu, industrijsku, pomorsku, strojarsku i oceansku tehniku.

Inspektori su specijalizirani za sustave upravljanja i zaštite, posebno one koji su u skladu s Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO) i Međunarodnim upravljanjem sigurnošću (ISM) i Međunarodnim kodovima zaštite brodova i luka (ISPS).