PBLSHD: True  Upute za preglede tegljenja
PBLSHD: True  Ugradnja vozila s teretnim uređajem na brod
PBLSHD: True  Ugovaranje usluga i obavljanje industrijskog nadzora
PBLSHD: True  Izdavanje svjedodžbi o oslobađanju u skladu s odredbama SOLAS konvencije
PBLSHD: True  Pojašnjenje pojmova "novi brod" i "postojeći brod" u kontekstu Međunarodne konvencije o teretnim linijama (ILLC 1966)
PBLSHD: True  Primjena materijala CuZn39Pb2 i CuZn39Pb3 (Ms58) za izradbu kućišta armature
PBLSHD: True  Smještaj i pričvršćenje splavi za spašavanje
PBLSHD: True  Integrirana svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta
PBLSHD: True  Praktična provjera stabiliteta i određivanje nadvođa brodica
PBLSHD: True  Zaštita na radu terenskih eksperata
PBLSHD: True  Pregled spoja balastne kobilice s trupom jahti od stakloplastike
PBLSHD: True  Pogreške kod pripreme i obavljanja pregleda i verifikacije izvještaja 
PBLSHD: True  Harmonizacija klasifikacijskih i statutornih pregleda/verifikacija/prosudbi 
PBLSHD: True  Postupanje kod gubitka sidra
PBLSHD: True  Guidelines for Repair of Yachts and Boats Made of FRP
PBLSHD: True  Popis tankera za ulje duljine L ≥ 130 m, koji moraju udovoljiti zahtjevima IACS UR Z10.1 i Z10.4
PBLSHD: True  Popis postojećih brodova za prijevoz rasutih tereta, koji moraju udovoljiti zahtjevima IACS UR S19, S22 i S23
PBLSHD: True  Brodovi za rasute terete jednostruke oplate i novi usuglašeni zahtjevi IACS UR S31
PBLSHD: True  Brodovi za opći, rasuti i mješoviti teret i zahtjevi čvrstoće za opremu na izloženoj palubi na pramcu (IACS UR S26 i S27)
PBLSHD: True  Brodovi za rasuti teret koji nisu građeni u skladu sa zahtjevom IACS UR S21 i zahtjevi za uređaje za osiguranje poklopaca grotala (IACS UR S30)
PBLSHD: True  Plans and procedures for recovery of persons from the water
PBLSHD: True  Requirements on carriage of publications on board ships
PBLSHD: True  IMO goal based ship construction standards for tankers and bulk carriers (GBS)
PBLSHD: True  Interpretations of international statutory instruments
PBLSHD: True  Asbestos on sea-going ships
PBLSHD: True  MARPOL 73/78, izmjene i dopune Priloga V
PBLSHD: True  Pregledi brodova u svezi Potvrde o sprečavanju zagađivanja sanitarnim otpadnim vodama i Potvrde o sprečavanju zagađivanja smećem
PBLSHD: True  Međunarodna konvencija o kontroli i upravljanju balastnim vodama
PBLSHD: True  Sprečavanje onečišćenja zraka s brodova - primjena propisa
PBLSHD: True  Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships
PBLSHD: True  Guidance for the recording of operations in the Oil Record Book, Part 1
PBLSHD: True  Pravila za energetsku učinkovitost brodova QC-T-255
PBLSHD: True  United States Environmental Protection Agency Vessel General Permit (US EPA - 2013 VGP) requirements
PBLSHD: True  PARIS MoU Guidelines on implentation of MARPOL Annex VI, Regulation 18 in an Sulphur Emission Control Area (SECA)
PBLSHD: True  MARPOL i IBC Amandmani 2004 usvojeni na MEPC 52
PBLSHD: True  MARPOL Amandmani usvojeni na MEPC 54
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 60
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 61
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 62
PBLSHD: True  MARPOL amendments 2012 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 63
PBLSHD: True  MARPOL amendments 2012 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 64
PBLSHD: True  MARPOL amendments 2013 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 65
PBLSHD: True  MARPOL Amendments 2014 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MEPC 66
PBLSHD: True  2014 MARPOL Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MEPC 67
PBLSHD: True  Tehnički zahtjevi amandmana SOLAS 2000 koji se odnose na postojeće brodove
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2005 usvojeni na MSC 80
PBLSHD: True  SOLAS 2006 Amandmani usvojeni na MSC 81 i buduće izmjene SOLAS-a
PBLSHD: True  SOLAS amandmani usvojeni na MSC 86
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2010 i izmjene drugih obvezujućih IMO propisa usvojenih na MSC 87
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2010 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 88
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2011 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 89
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2012 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 90
PBLSHD: True  2012 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 91
PBLSHD: True  2013 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 92
PBLSHD: True  2014 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 93
PBLSHD: True  2014 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 94
PBLSHD: True  Introduction to the EU Regulation 2015/757 on the Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from ships (MRV Regulation)
PBLSHD: True  Procedure for technical supervision of submarine pipelines
PBLSHD: True  Procedure for survey during construction of fixed offshore platforms located in epicontinental zone of the Republic of Croatia
PBLSHD: True  Surveys of submarine pipelines
PBLSHD: True  Surveys of fixed offshore platforms in service
PBLSHD: True  Opremanje postojećih putničkih brodova kategorije plovidbe 6 brodicom za prikupljanje
PBLSHD: True  Tehnički uvjeti i Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta za pontonske gatove u marinama
PBLSHD: True  Uputstvo za periodičko servisiranje i održavanje brodica za spašavanje, uređaja za spuštanje i uređaja za otpuštanje pod opterećenjem i uputstvo za vježbe i obuku za postupke u nuždi
PBLSHD: True  Pregled broda i izdavanje svjedodžbi za jedno međunarodno putovanje
PBLSHD: True  Postupak tegljenja u nuždi
PBLSHD: True  Revamping and Simultaneous Operations (SIMOPs) on existing fixed offshore platforms located in the epicontinental zone of the Republic of Croatia
PBLSHD: True  Hong Kong međunarodna Konvencija za sigurno i ekološki prihvatljivo recikliranje brodova
PBLSHD: True  Izuzeće posjedovanja ITU publikacija na brodovima hrvatske državne pripadnosti koji plove u GMDSS području A1
PBLSHD: True  Izmjene i dopune revidiranih standarda za izvedbu, ispitivanje i smještaj uređaja za spriječavanje prolaza plamena u tankove tereta na tankerima (MSC/Circ.677 izmjenjen i dopunjen s MSC/Circ.1009)
PBLSHD: True  Upute za korištenje ECDIS-a na brodovima koji uplovljavaju u luke Australije
PBLSHD: True  Azbest na pomorskim brodovima
PBLSHD: True  Certifikacija brodova hrvatske državne pripadnosti po Konvenciji o radu pomoraca 2006 (MLC 2006)
PBLSHD: True  Status HRB-ovih potvrda o sukladnosti nakon stjecanja statusa EU prijavljenog tijela za Direktivu 94/25/EZ
PBLSHD: True  Rekreacijska plovila - nova Direktiva 2013/53/EU koja zamjenjuje Direktivu 94/25/EZ
PBLSHD: True  Uvjeti za uništavanje i recikliranje ribarskih plovila temeljem odredbi "Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. "Trajna obustava ribolovne aktivnosti""
PBLSHD: True  Direktiva 2013/30/EU o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 68
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 69
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 70
PBLSHD: True  Biofouling on vessels arriving to New Zealand
PBLSHD: True  
PBLSHD: True  Extension of the implementation dates for installation of BWTS and Initial Survey for the issuance of the IBWM Certificate
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 71 - Draft report
PBLSHD: True  REGULATION ON SHIP EMISSION CONTROL AREAS IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
PBLSHD: True  Withdrawal of the United Kingdom and the EU rules in the field of industrial products 
PBLSHD: True  Withdrawal of the United Kingdom and the EU ship recycling regulation
PBLSHD: True  Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules on the monitoring and verification of CO2 emissions from maritime transport
PBLSHD: True  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA
PBLSHD: True  PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, OPĆI PROPISI
PBLSHD: True  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA
PBLSHD: True  Statutory information, IMO Circ. SN.1/Circ.182/Add.1, Recognition of the Global Positioning System Standard Positioning Service (GPS-SPS) as a component of the world-wide radionavigation system
PBLSHD: True  List of Harmonized Standards under Directive 2013/53 / EU
PBLSHD: True  Statutory information, Implementation of Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC
PBLSHD: True  Statutory newsletter, IMO Res. MEPC.320(74), 2019Guidelines for consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL Annex VI
PBLSHD: True  Paris and Tokyo MoU concentrated inspection campaign (CIC) on emergency systems and procedures Paris and Tokyo MoU concentrated inspection campaign on emergency systems and procedures
PBLSHD: True  Concurrent joint concentrated inspection campaign (CIC) by the Riyadh MoU, Indian Ocean MoU and Abuja MoU on emergency systems and procedures 
PBLSHD: True  Guidance to Polar Code
PBLSHD: True  Guidance to Polar Code
PBLSHD: True  Overview of recent and future amendments to MARPOL Convention
PBLSHD: True  Overview of recent and future amendments to Ballast Water Management Convention 
PBLSHD: True  Information on recently published Marine Notices, Circulars and Alerts
PBLSHD: True  Information on recently published Marine Notices, Circulars and Alerts 
PBLSHD: True  IMO Assembly Thirty-first Session (A 31)
PBLSHD: True  Response to pandemic outbreak of COVID-19
PBLSHD: True  Statutory Guidelines for pollution prevention and MARPOL and BWM requirements from 1 January 2020 to 1 June 2021
PBLSHD: True  Maritime Cyber Security Risk Management
PBLSHD: True  Information on recently published Marine Notices, Circulars and Alerts
PBLSHD: True  Ship Recycling and Inventory of Hazardous Materials (IHM)
PBLSHD: True   Response to pandemic outbreak of COVID-19, additional information
PBLSHD: True  Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear 
PBLSHD: True  Maritime Cyber Security Risk Management, ships calling at US ports
PBLSHD: True  Maritime Cyber Security Risk Management, ships calling at US ports 20.11.2020.
PBLSHD: True  Maintenance, Thorough Examination, Operational Testing, Overhaul and Repair of Lifeboats and Rescue Boats, Launching Appliances and Release Gear 24.09.2020.
PBLSHD: True  Maritime Cyber Security Risk Management
PBLSHD: True  Guidance to Polar Code
PBLSHD: True  Plans and procedures for recovery of persons from the water 
PBLSHD: True  Requirements on carriage of publications on board ships
PBLSHD: True  IMO goal based ship construction standards for tankers and bulk carriers (GBS)
PBLSHD: True  Interpretations of international statutory instruments 
PBLSHD: True  Asbestos on sea-going ships
PBLSHD: True  Statutory Guidelines for pollution prevention and MARPOL and BWM requirements from 1 January 2020 to 1 June 2021
PBLSHD: True  Overview of recent and future amendments to Ballast Water Management Convention 
PBLSHD: True  Overview of recent and future amendments to MARPOL Convention 
PBLSHD: True  Statutory newsletter, IMO Res. MEPC.320(74), 2019Guidelines for consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL Annex VI 
PBLSHD: True  MARPOL 73/78, izmjene i dopune Priloga V
PBLSHD: True  Pregledi brodova u svezi Potvrde o sprečavanju zagađivanja sanitarnim otpadnim vodama i Potvrde o sprečavanju zagađivanja smećem 
PBLSHD: True  Međunarodna konvencija o kontroli i upravljanju balastnim vodama 
PBLSHD: True  Sprečavanje onečišćenja zraka s brodova - primjena propisa 
PBLSHD: True  Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships 
PBLSHD: True  Guidance for the recording of operations in the Oil Record Book, Part 1 
PBLSHD: True  Pravila za energetsku učinkovitost brodova
PBLSHD: True  United States Environmental Protection Agency Vessel General Permit (US EPA - 2013 VGP) requirements 
PBLSHD: True  PARIS MoU Guidelines on implentation of MARPOL Annex VI, Regulation 18 in an Sulphur Emission Control Area (SECA)
PBLSHD: True  REGULATION ON SHIP EMISSION CONTROL AREAS IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
PBLSHD: True  Extension of the implementation dates for installation of BWTS and Initial Survey for the issuance of the IBWM Certificate QC-T-307
PBLSHD: True  Concurrent joint concentrated inspection campaign (CIC) by the Riyadh MoU, Indian Ocean MoU and Abuja MoU on emergency systems and procedures
PBLSHD: True  Paris and Tokyo MoU concentrated inspection campaign (CIC) on emergency systems and procedures Paris and Tokyo MoU concentrated inspection campaign on emergency systems and procedures 
PBLSHD: True  MARPOL i IBC Amandmani 2004 usvojeni na MEPC 52 
PBLSHD: True  MARPOL Amandmani usvojeni na MEPC 54
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 60 
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 61 
PBLSHD: True  Izvještaj sa sjednice Komiteta za zaštitu pomorskog okoliša MEPC 62
PBLSHD: True   MARPOL amendments 2012 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 63 
PBLSHD: True  MARPOL amendments 2012 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 64 
PBLSHD: True  MARPOL amendments 2013 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted on MEPC 65 
PBLSHD: True  MARPOL Amendments 2014 and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MEPC 
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 68 
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 69 
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 70
PBLSHD: True  IMO mandatory instruments adopted at MEPC 71 - Draft report 
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2010 i izmjene drugih obvezujućih IMO propisa usvojenih na MSC 87 
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2010 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 88 
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2011 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 89 
PBLSHD: True  SOLAS Amandmani 2012 i izmjene drugih obvezujućih IMO instrumenata usvojenih na MSC 90 
PBLSHD: True  2012 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 91 
PBLSHD: True  2013 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 92 
PBLSHD: True  2014 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 93 
PBLSHD: True  2014 SOLAS Amendments and amendments to other IMO mandatory instruments adopted at MSC 94
PBLSHD: True  Ship Recycling and Inventory of Hazardous Materials (IHM) 
PBLSHD: True  Statutory information, Implementation of Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC 
PBLSHD: True  Introduction to the EU Regulation 2015/757 on the Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions from ships (MRV Regulation) 
PBLSHD: True  List of Harmonized Standards under Directive 2013/53 / EU 
PBLSHD: True   Release of the Rules for the classification of ships, edition July 2021
PBLSHD: True  Paris, Tokyo, Black Sea, and Indian Ocean MoU CIC on ship’s stability
PBLSHD: True  AMSA FIC on safety of navigation
PBLSHD: True  Report from IMO MEPC Seventy-Second Session (MEPC 72)
PBLSHD: True  Report from IMO MEPC Seventy-Third Session (MEPC 73)
PBLSHD: True  Report from IMO MEPC Seventy-Fourth Session (MEPC 74)
PBLSHD: True  Report from IMO MEPC Seventy-Fifth Session (MEPC 75)
PBLSHD: True  Report from IMO MEPC Seventy-Sixth Session (MEPC 76)
PBLSHD: True  Implementing Regulation (EU) 2021/1158 on marine equipment
PBLSHD: True  Report from IMO MSC Ninety-Eighth Session (MSC 98)
PBLSHD: True  Report from IMO MSC Ninety-Nineth Session (MSC 99)
PBLSHD: True  Report from IMO MSC One-Hundredth Session (MSC 100)
PBLSHD: True  Report from IMO MSC One-Hundred-First Session (MSC 101)
PBLSHD: True  Report from IMO MSC One-Hundred-Second Session (MSC 102)
PBLSHD: True  Report from IMO MSC One-Hundred-Third Session (MSC 103)
PBLSHD: True   Release of the Rules for the classification of ships, edition January 2022
PBLSHD: True  AMSA FIC on Planned Maintenance
PBLSHD: True  IMO MSC.1/Circ.1318/Rev.1 - Revised Guidelines for the Maintenance and Inspections of Fixed Carbon Dioxide Fire-Extinguishing Systems
PBLSHD: True  IMO Assembly Thirty-second Session (A 32)
PBLSHD: True  Release of the Rules for the classification of ships, edition July 2022
PBLSHD: True  Paris MoU and Tokyo MoU joint Concentrated Inspection Campaign (CIC) on STCW

DONE