Zahtjev za osnovni pregled

Zahtjev za osnovni pregled

Kod transfera broda iz upisnika strane države u hrvatski upisnik brodova prethodno izdane isprave prestaju važiti, te se nove isprave ne smiju izdati ukoliko se prethodno ne utvrdi da je brod propisno održavan, da na njemu nisu provedene neodobrene preinake strukture, strojeva, opreme i uređaja, te je u tom smislu potrebno obaviti osnovni pregled broda.

Osnovni pregled je obvezan pregled stavki kojem podliježe postojeći brod, bez obzira na njegovu veličinu ili područje plovidbe prigodom prvog upisa u odgovarajući upisnik Republike Hrvatske, prije početka stavljanja u službu kada mu se po prvi put izdaju odgovarajuće isprave.

U slučaju da se zahtijeva i izdavanje klasifikacijskih isprava potrebno je provesti postupak transfera klase.

Transfer klase (TOC) je proces temeljem kojeg se brodu, trenutno klasificiranom od klasifikacijskog društva člana IACS-a, dodjeljuje klasa HRB-a.

Za zahtjeve u svezi transfera klase vidi Transfer of class to CRS