Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Republika Hrvatska

Zahtjev za osnovnim pregledom plovila za sport i razonodu

U skladu s Pomorskim zakonikom (N.N. 181/2004, 76/2007, 146//2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019) zahtijevamo provjeru tehničke prihvatljivosti te osnovni pregled za dolje navedeno plovilo za sport i razonodu.

PODACI O PRETHODNOM UPISU

podaci iz dokumenata izdanih od Pomorske administracije čiju je zastavu plovilo vijalo do trenutka ispostavljanja ovog zahtjeva (samo za polovna (rabljena) plovila)

Država pripadnosti i luka upisa:
Ime i/ili reg. oznaka:
Dozvoljeno područje plovidbe:
Ukupni dozvoljeni broj osoba:

TEHNIČKI PODACI

Graditelj, mjesto i godina gradnje:
*
 
Model plovila:
*
 
Serijski broj plovila ili trupa (HIN ili CIN):
*
 
Sredstvo glavnog poriva - označiti primjenjivu kućicu:
*

 
Najveći ukupni dopušteni broj osoba prema deklaraciji graditelja:
Materijal gradnje trupa - označiti primjenjivu kućicu:
*
 

Glavne izmjere

- duljina trupa, Lh (m):
*
 
- širina, Bh (m):
*
 
- visina, D (m):
*
 

Porivni uređaj

Proizvođač:
*
 
Godina proizvodnje:
*
 
Model (tip):
*
 
Snaga (kW):
*
 

PODACI VEZANI UZ UPIS U UPISNIK JAHTI REPUBLIKE HRVATSKE

Predloženo ime:
*
 
Predložena luka upisa:
Zahtijevano područje plovidbe:
* 
Zahtijevana namjena plovila:
*

 

PODACI O OSNOVNOM PREGLEDU

Plovilo će biti spremno za osnovni pregled (mjesto i datum):
*
 
Ime i prezime kontakt osobe:
*
 
Broj telefona i telefaksa kontakt osobe:
*
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva izjavljuje da su svi navedeni podaci točni, te da prihvaća uvjete koji proizlaze iz odredaba Pomorskog zakonika, te da je zahtjev pravovaljan bez potpisa u slučaju da se dostavlja elektronskom poštom

Vlasnik (puni naziv pravne osobe ili fizičke osobe, adresa i OIB):
*
 
Broj telefona vlasnika:
*
 
Interes podnositelja zahtjeva u odnosu na plovilo:
*

 
Ime, prezime i funkcija podnositelja zahtjeva:
*
 
Broj telefona podnositelja zahtjeva:
*
 
Broj telefaksa podnositelja zahtjeva:
*
 
E-mail podnositelja zahtjeva:
*
 
Mjesto i datum:
*
 

PRILOZI

Dokumenti koje treba priložiti:

  • Preslika upisnog lista i/ili plovidbene dozvole izdane od Pomorske administracije države čiju je zastavu plovilo vijalo do trenutka ispostavljanja ovog zahtjeva - samo za polovna (rabljena) plovila
  • Preslika Deklaracije o sukladnosti plovila s Direktivom 94/25/EZ ili s Direktivom 2013/53/EU
  • Preslika Svjedodžbe o klasi
  • Ostali bitni dokumenti
Pričekajte da se upload završi prije nego kliknete dugme [Pošalji]
Po potrebi možete izabrati više dokumenata.
Molimo pričekajte da se upload dokumenata završi prije slanja zahtjeva.
Prijava