CRS

Odgovornost

  . Nepristranost u svim aktivnostima je od najveće važnosti za upravu i osoblje HRB-a. Svi zaposlenici HRB-a su pravno odgovorni za pridržavanje etičkog kodeksa HRB-a i dužni su prijaviti najvišoj upravi svaki oblik pritiska u obavljanju njihovih aktivnosti od bilo koje zainteresirane strane.

  Javni natječaj

  JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA:Ravnatelj izbor 2017.

  Javna nabava

  Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/2011) obavještavamo da ni ravnatelj Hrvatskog registra brodova niti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova ne obavljaju upravljačke poslove, niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Hrvatski registar brodova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Poslovni prostor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2017 

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge 2016. 

  Izvješće revizora za 2015. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2015.doc

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:Microsoft licence 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2016 

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za mobilnu telefoniju:Odgovor mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Konsolidacija IT infrastrukture i osuvremenjivanja hardvera

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Nabava Microsoft licenci

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje

  Plan nabave 2017

  Plan nabave 2016 Izmjena 1

  Plan nabave 2016

  Plan nabave 2015

  Plan nabave 2014

  Plan nabave 2013

  Plan nabave 2012

  Procedura stvaranja ugovornih obaveza za nabave roba, radova i usluga QC-A-22

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.pdf

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:  Mobilna telefonija

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom.

  Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom: Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom.

  Dostupnost informacija kojima raspolaže HRB

  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  Prijava