CRS

Odgovornost

  Nepristranost u svim aktivnostima je od najveće važnosti za upravu i osoblje HRB-a. Svi zaposlenici HRB-a su pravno odgovorni za pridržavanje etičkog kodeksa HRB-a i dužni su prijaviti najvišoj upravi svaki oblik pritiska u obavljanju njihovih aktivnosti od bilo koje zainteresirane strane. 

  Izjava o pristupačnosti internetskoj stranici


  Hrvatski registar brodova u Splitu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.
  Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.crs.hr.

  Stupanj usklađenosti
  Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

  Nepristupačan sadržaj
  Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Hrvatski registar brodova u Splitu proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:
  • krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta;
  • korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta;
  • dio linkova prikazan je s tekstom Preuzmi dokument, Pročitaj više, Objavljeno, itd.;
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju (primjerice, neki dijelovi obrazaca i dokumenata);
  • prije ispunjavanja zahtjeva, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje;
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi;
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati;
  • slike nemaju prikladan tekstualni (alt atribut) na hrvatskom jeziku i zvučni naziv na hrvatskom jeziku koji je kratak;
  • stranica nije prilagođena mobilnim uređajima.

  Priprema ove izjave o pristupačnosti
  Ova je izjava sastavljena je 17. srpnja 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Hrvatski registar brodova u Splitu.

  Povratne informacije i podaci za kontakt Podnošenjem zahtjeva Hrvatski registar brodova u Splitu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

  Zahtjev se može podnijeti službeniku za informiranje Hrvatskog registra brodova - vidjeti "Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolaže HRB".

  Postupak praćenja provedbe propisa
  Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
  Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

  Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

  Kontakt:
  Službenik za informiranje:
  Marasovića 67, 21000 Split
  Tel: 021 408 114
  Fax: 021 358 159
  E-mail: andro.vidjak@crs.hr

  Dokumenti

  Pravila o naknadama za usluge
  Godišnji plan i program rada za 2019. godinu
  Godišnje izvješće o radu za 2019. godinu
  Godišnji plan i program rada za 2020. godinu
  Godišnje izvješće o radu za 2020. godinu
  Godišnji plan i program rada za 2021. godinu
  Financijski plan za 2021. godinu
  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
  Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
  Financijski plan za 2020. godinu
  Financijski plan za 2019. godinu
  Financijski izvještaj za 2020. godinu
  Financijski izvještaj za 2019. godinu
  Revizorsko izvješće za 2020. godinu
  Revizorsko izvješće za 2019. godinu
  Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstva i donacija u 2020. godini
  Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstva i donacija u 2019. godini


  MRV

   HRB dopušta javno pozivanje klijenta na činjenicu odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu. Više informacija o uslugama odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu dostupno je na sljedećem linku: ​MRV postupak

  Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu 2021

   TitleDescriptionSizeModified Date
  Ravnatelj izbor 2021.Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA119,24 KB12.2.2021.
  Politika i ciljeviPolitika i ciljevi kvalitete 26,88 KB12.2.2021.
  Revizija 2016Revizorsko izvješće za 2016. godinu 865,82 KB12.2.2021.
  Revizija 2017Revizorsko izvješće za 2017. godinu 6,92 MB12.2.2021.
  Revizija 2018Revizorsko izvješće za 2018. godinu 7,35 MB12.2.2021.
  Revizija 2019Revizorsko izvješće za 2019. godinu 2,82 MB12.2.2021.

  Javna nabava

  Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski registar brodova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Poštanske usluge 2021: Odgovor Poštanske usluge

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2021

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft 365 2021

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2021

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2021

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2021

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Poštanske usluge 2020: Odgovor Poštanske usluge  Troškovnik

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Migracija IS2

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2020

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2020: Odgovor Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova - ponovljeni postupak

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Obnova sanitarnih čvorova direkcije HRB Split  Troškovnik  Tlocrt sanitarnih čvorova

  Ispravak dokumentacije o nabavi  Ev.br. 7-2019: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za nabavu ERP poslovno informacijskog sustava: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava ERP poslovno informacijskog sustava

  Izvješće revizora za 2018. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: DOPUNSKO I DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Tehnološka i poslovna nadogradnja računalne aplikacije HRB UPL

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Migracija računalne aplikacije APU

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2019: Odgovor Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Poštanske usluge 2018

  Izvješće revizora za 2017. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2017

  Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:DODATNO I DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Microsoft licence 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Električna energija 2018.

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Odgovor Mobilna telefonija 2018

  Odgovor na zahtjev za izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Izmjena dokumentacije Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Nadogradnja, ažuriranje i održavanje računalnog programskog paketa CREST

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru čvrstoće brodskih konstrukcija za bulk carriere i tankere

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru stabiliteta plovnih objekata

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Poslovni prostor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2017

  Izvješće revizora za 2016. godinu:HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2017 

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge 2016. 

  Izvješće revizora za 2015. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2015.doc

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:Microsoft licence 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2016 

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za mobilnu telefoniju:Odgovor mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Konsolidacija IT infrastrukture i osuvremenjivanja hardvera

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Nabava Microsoft licenci

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje

  Plan nabave 2021 Izmjena 1

  Plan nabave 2021

  Plan nabave 2020 Izmjena 2

  Plan nabave 2020 Izmjena 1

  Plan nabave 2020

  Plan nabave 2019 Izmjena 5

  Plan nabave 2019 Izmjena 4

  Plan nabave 2019 Izmjena 3

  Plan nabave 2019 Izmjena 2

  Plan nabave 2019 Izmjena 1

  Plan nabave 2019

  Plan nabave 2018 Izmjena 3

  Plan nabave 2018 Izmjena 2

  Plan nabave 2018 Izmjena 1

  Plan nabave 2018

  Plan nabave 2017 Izmjena 3

  Plan nabave 2017 Izmjena 2

  Plan nabave 2017 Izmjena 1

  Plan nabave 2017

  Plan nabave 2016 Izmjena 1

  Plan nabave 2016

  Plan nabave 2015

  Plan nabave 2014

  Plan nabave 2013

  Plan nabave 2012

  Procedura provođenja postupka jednostavne nabave QC-A-22

  Registar ugovora

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:  Mobilna telefonija

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom.

  Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom: Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom.

  Povjerljiva osoba

  Odluka o imenovanju povjerljive osobe


  Opći uvjeti korištenja

  Odgovornost za objavljene sadržaje: Hrvatski registar brodova poduzima razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Hrvatski registar brodova ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. 

  Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica. Hrvatski registar brodova ne odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. 

  Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje koje na ove internetske stranice postave treće osobe. 

  Zaštita autorskog prava: 
  Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. 

  Promjene: 
  Hrvatski registar brodova zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

  Zaštita privatnosti

  Hrvatski registar brodova će, počevši od 25. svibnja 2018., u svoje poslovanje implementirati uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679. Hrvatski registar brodova se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica te se o posjetiteljima neće prikupljati nikakvi osobni podaci, osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Hrvatskom registru brodova.

  Hrvatski registar brodova takve podatke može koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svojih usluga korisnicima.

  Hrvatski registar brodova se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. 

  Prijava