CRS

Odgovornost

  Nepristranost u svim aktivnostima je od najveće važnosti za upravu i osoblje HRB-a. Svi zaposlenici HRB-a su pravno odgovorni za pridržavanje etičkog kodeksa HRB-a i dužni su prijaviti najvišoj upravi svaki oblik pritiska u obavljanju njihovih aktivnosti od bilo koje zainteresirane strane. 

  Dokumenti

  Financijski plan za 2020. godinu
  Financijski plan za 2019. godinu
  Revizorsko izvješće za 2019. godinu
  Popis dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstva i donacija u 2019. godini


  MRV

   HRB dopušta javno pozivanje klijenta na činjenicu odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu. Više informacija o uslugama odobrenja plana nadzora i izvještaja o emisiji CO2 u pomorskom prometu dostupno je na sljedećem linku: ​MRV postupak

  Javni natječaj

  JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA HRVATSKOG REGISTRA BRODOVA: 

  Ravnatelj izbor 2017.

  Javna nabava

  Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/2016.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Hrvatski registar brodova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Migracija IS2

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2020

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2020: Odgovor Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2020

  Poziv za dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova - ponovljeni postupak

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Analiza poslovanja i strukture prihoda Hrvatskog registra brodova

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Obnova sanitarnih čvorova direkcije HRB Split  Troškovnik  Tlocrt sanitarnih čvorova

  Ispravak dokumentacije o nabavi  Ev.br. 7-2019: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava novih i zamjena postojećih prijenosnih i uredskih računala 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2019

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije za nabavu ERP poslovno informacijskog sustava: Odgovor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Nabava ERP poslovno informacijskog sustava

  Izvješće revizora za 2018. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: DOPUNSKO I DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Tehnološka i poslovna nadogradnja računalne aplikacije HRB UPL

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Električna energija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Migracija računalne aplikacije APU

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2019: Odgovor Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2019

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Poštanske usluge 2018

  Izvješće revizora za 2017. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2017

  Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti: Odgovor na upit za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:DODATNO I DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Microsoft licence 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave:Električna energija 2018.

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem/izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Odgovor Mobilna telefonija 2018

  Odgovor na zahtjev za izmjenom dokumentacije Mobilna telefonija 2018:Izmjena dokumentacije Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Mobilna telefonija 2018

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Ugovorno aplikativno i sistemsko održavanje računalne aplikacije ZEON

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Nadogradnja, ažuriranje i održavanje računalnog programskog paketa CREST

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru čvrstoće brodskih konstrukcija za bulk carriere i tankere

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Izrada i održavanje računalnog programskog paketa za provjeru stabiliteta plovnih objekata

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: Poslovni prostor

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge 2017

  Izvješće revizora za 2016. godinu:HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Microsoft licence 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2017 

  Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2017

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge 2016. 

  Izvješće revizora za 2015. godinu: HRB-IZVJEŠTAJ REVIZORA 2015.doc

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:Microsoft licence 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom 2016 

  Odgovor na zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za mobilnu telefoniju:Odgovor mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Mobilna telefonija 2016

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet Poštanske usluge.

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Konsolidacija IT infrastrukture i osuvremenjivanja hardvera

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Nabava Microsoft licenci

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Dobrovoljno (dodatno i dopunsko) zdravstveno osiguranje

  Plan nabave 2020 Izmjena 1

  Plan nabave 2020

  Plan nabave 2019 Izmjena 5

  Plan nabave 2019 Izmjena 4

  Plan nabave 2019 Izmjena 3

  Plan nabave 2019 Izmjena 2

  Plan nabave 2019 Izmjena 1

  Plan nabave 2019

  Plan nabave 2018 Izmjena 3

  Plan nabave 2018 Izmjena 2

  Plan nabave 2018 Izmjena 1

  Plan nabave 2018

  Plan nabave 2017 Izmjena 3

  Plan nabave 2017 Izmjena 2

  Plan nabave 2017 Izmjena 1

  Plan nabave 2017

  Plan nabave 2016 Izmjena 1

  Plan nabave 2016

  Plan nabave 2015

  Plan nabave 2014

  Plan nabave 2013

  Plan nabave 2012

  Procedura provođenja postupka jednostavne nabave QC-A-22

  Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet:  Mobilna telefonija

  Poziv za dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet: Opskrba električnom energijom.

  Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom: Ispravak troškovnika za opskrbu električnom energijom.

  Povjerljiva osoba

  Odluka o imenovanju povjerljive osobe


  Opći uvjeti korištenja

  Odgovornost za objavljene sadržaje: Hrvatski registar brodova poduzima razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Hrvatski registar brodova ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. 

  Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica. Hrvatski registar brodova ne odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. 

  Hrvatski registar brodova ne odgovara za sadržaje koje na ove internetske stranice postave treće osobe. 

  Zaštita autorskog prava: 
  Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama zaštićeni su autorskim pravom i mogu se koristiti samo pod uvjetima propisanim Zakonom. 

  Promjene: 
  Hrvatski registar brodova zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

   

  Zaštita privatnosti

  Hrvatski registar brodova će, počevši od 25. svibnja 2018., u svoje poslovanje implementirati uredbu Europske unije o zaštiti osobnih podataka (GDPR) (EU) 2016/679. Hrvatski registar brodova se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica te se o posjetiteljima neće prikupljati nikakvi osobni podaci, osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Hrvatskom registru brodova.

  Hrvatski registar brodova takve podatke može koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svojih usluga korisnicima.

  Hrvatski registar brodova se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. 

  Prijava