CRS


Glavni ured:

Adresa: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
21000 SPLIT
Marasovića 67
P.P. 187
HRVATSKA

Telefon: + 385 (0)21 408 111 (centrala)
Faks: + 385 (0)21 358 159

Email:
tech.coord@crs.hr
fleet.services@crs.hr
constr@crs.hr
csys@crs.hr

Dežurni telefoni:

Dežurni telefoni za hitne pozive
dostupni od 00 do 24 sata:
+ 385 (0)98 321 971
+ 385 (0)98 490 402
+ 385 (0)98 464 443
+ 385 (0)91 603 9971
+ 385 (0)98 344 452

Faks: + 385 (0)21 358 878

Prijava