CRS

Brodovi u službi

Klasifikacija brodova u službi

Klasifikacija Vaših brodova kod HRB-a znači dodanu vrijednost za Vašu flotu.
Naš cilj je pomoći Vam da sigurno upravljate svojim brodovima zadržavajući svoj puni potencijal, operativnu učinkovitosti i sigurnost života, imovine i okoliša na moru.
Naše opredjeljenje jest dugoročna i pouzdana dostupnost usluga na polju klasifikacije pomorskih brodova i objekata.

Statutarna certifikacija brodova u službi

Dugogodišnje iskustvo i stručnost u pomorstvu čini nas idealnim pružateljem usluga statutarne certifikacije za brodove hrvatske državne pripadnosti. HRB ima ovlaštenje za rad u ime Pomorske uprave Republike Hrvatske glede statutarne certifikacije u skladu s nacionalnim propisima, te međunarodnim pomorskim konvencijama SOLAS, MARPOL, ILL, itd., kao i pripadnim Kodeksima.

MRV

Prijava