CRS

Brodovi unutarnje plovidbe

Hrvatski registar brodova (HRB) pruža usluge statutarne certifikacije plovila unutarnje plovidbe sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. 109/07, 132/07, 51/13 i 152/14), i nadležno je i inspekcijsko tijelo za provedbu Direktive 2006/87/EC i Direktive EU/2016/1629 te je ovlašten za preglede svih vrsta brodova  pod zastavama EU, a koji spadaju pod opseg primjene navedenih Direktiva. 

Između ostalog, Hrvatski registar brodova obavlja i certifikaciju brodova unutarnje plovidbe temeljem Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe i Pravila za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe. Pravila se bave svim aspektima sigurnosti života i imovine na unutarnjim plovnim putovima, kao i zaštitom okoliša na unutarnjim plovnim putovima te u tom smislu propisuju prihvaćene i primjenljive norme glede:
 
 • konstrukcije trupa objekata unutarnje plovidbe;
 • sigurnosti i pouzdanosti porivnog stroja, pomoćnih strojeva, uređaja i sustava;
 • stabiliteta, pregrađivanja i nadvođa;
 • radioopreme, pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju;
 • zaštite pri radu i smještaju posade i putnika;
 • sprečavanja zagađivanja s objekata unutarnje plovidbe;
 • baždarenja plovnih objekata unutarnje plovidbe.
Dodatno statutarnim zahtjevima, HRB je uspostavio i sustav Pravila za klasifikaciju brodova unutarnje plovidbe sukladno kojima brod mora biti nadziran tijekom gradnje te održavan i pregledavan u službi. Time su direktno obuhvaćene slijedeće aktivnosti: 
 • odobrenje tehničke dokumentacije;
 • nadzor kod proizvođača tijekom proizvodnje materijala, strojeva, uređaja i opreme koja će se ugraditi na brod;
 • nadzor tijekom gradnje u brodogradilištu;
 • nadzor tijekom obavljanja završnih ispitivanja i pokusne plovidbe;
 • pregledi i uvjeti za obavljanje pregleda postojećih brodova.

Pravila za klasifikaciju brodova unutarnje plovidbe (izdanje lipanj, 2018.) razvijena su u skladu s međunarodnim propisima koji zahtijevaju da brodovi mogu ili moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima glede trupa, opreme trupa, strojnog uređaja, električne opreme i uređaja za upravljanje donesenih od nezavisne stručne tehničke ustanove - klasifikacijskog društva. Ovaj zahtjev prepoznat je od strane HRB-a kroz razvoj i provedbu tehničkih standarda koji se odnose na zaštitu života, imovine i okoliša unutarnjih plovnih putova.

Popis brodova unutarnje plovidbe pod nadzorom HRB-a dostupan je "on-line" i stalno se dopunjuje. Kliknuti ovdje za pristup: Knjiga registra unutarnje plovidbe

Cjeloviti popis brodova unutarnje plovidbe pod nazorom HRB-a dostupan je na slijedećoj poveznici: Knjiga registra unutarnje plovidbe.


Nadzor nad gradnjom


 

Tijekom gradnje inspektori HRB-a provjerit će sljedeće:

 • da je konstrukcija i dimenzije broda u skladu sa zahtjevima pravila i odobrene tehničke dokumentacije, te da su tijekom gradnje upotrijebljeni propisani materijali;
 • da su materijali, strojevi, uređaji i oprema koji se ugrađuju na brod nadzirani tijekom izradbe, te da imaju odgovarajuće potvrde;
 • da su zadovoljavajuće obavljena ispitivanja funkcionalnosti u opsegu i u skladu s odobrenim program ispitivanja i zahtjevima pravila;
 • da se rad obavlja u skladu s važećim propisima, normama i dobrom brodograđevnom praksom.
 • Nakon uspješnog završetka nadzora nad gradnjom HRB će brodu izdati svjedodžbu o klasi.

Takva svjedodžba ima uobičajenu valjanost pet godina, a tijekom tog razdoblja provode se odgovarajući međupregledi kako bi se moglo potvrditi da se stanje broda održava tako da ostane sposoban za plovidbu bez opasnosti za sam brod, osobe na brodu, teret i okoliš. 


Osnovni pregled


Kod prve klasifikacije broda ili promjene klase broda obvezan je osnovni pregled broda. Osnovni pregled je obvezan pregled stavki kojem podliježe postojeći brod, bez obzira na njegovu veličinu ili područje plovidbe, prije početka stavljanja u službu kada mu se po prvi put izdaju odgovarajuće isprave.
U slučaju da se zahtijeva i izdavanje klasifikacijskih isprava potrebno je provesti postupak transfera klase.
Transfer klase (TOC) je proces temeljem kojeg se brodu, trenutno klasificiranom od priznatog klasifikacijskog društva, dodjeljuje klasa HRB-a.

Bez obzira gradite li novi brod, plovilo ili plutajući objekt ili trebate informaciju u svezi pregleda ili preinake postojećeg broda, plovila ili plutajućeg objekta unutarnje plovidbe, za detaljne informacije možete se obratiti ili nas posjetiti u Područnom uredu Hrvatskog registra brodova u Zagrebu na adresi Rudeška 89-91, 10000 Zagreb, tel. 01 3872 444, faks. 01 3872 357, ili putem maila crs-zagreb@crs.hr ili crs-inland@crs.hr.

Prijava