CRS

Tehnička prihvatljivost

UTVRĐIVANJE TEHNIČKE PRIHVATLJIVOSTI BRODICA I JAHTI


Temeljem odredbi "Pomorskog zakonika" (N.N. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013, 26/2015, 17/2019) i "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. 13/2020 i 52/2020) za svaku brodicu ili jahtu mora se prije prvog upisa provesti postupak provjere tehničke prihvatljivosti.

Postupak provjere tehničke prihvatljivosti za brodice i jahte provodi nadležna lučka kapetanija ili ispostava sukladno zahtjevima navedenim u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama" (N.N. 13/2020 i 52/2020).

Uspješno provedeni postupak provjere tehničke prihvatljivosti ne oslobađa stranku obveze obavljanja inicijalnog tehničkog pregleda plovila (osnovni pregled) u svrhu prvog izdavanja plovidbenih isprava.

Prijava