CRS

Prvi upis jahte

 • PODNOŠENJE ZAHTJEVA
 • Osnovni pregled je inicijalni tehnički pregled kojeg mora obaviti svaka jahta (plovilo za sport i razonodu duljine trupa veće od 15 metara) koja se po prvi put upisuje u Upisnik brodova Republike Hrvatske
 • Zahtjevi za opremanjem sigurnosnom opremom jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020 i 52/2020)
 • Zahtjevi za osnovnim pregledom jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020 i 52/2020)
 • Upisu jahte prethodi postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za prvi upis jahte prema specifičnim zahtjevima iz "Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama", (N.N. 13/2020)
 • Za podnošenje "on-line" zahtjeva za izdavanjem "Potvrde o podacima jahte" i obavljanjem osnovnog pregleda jahte potrebno je kliknuti OVDJE. Obavijest da je zahtjev uredno zaprimljen dobiti ćete e-mailom
 • Zahtjev mora biti u potpunosti ispunjen i mora sadržavati sve podatke o tražitelju (točan i potpun naziv pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik jahte, adresa, broj telefona, broj telefaksa, ime i prezime odgovorne osobe, itd.)
 • Uz zahtjev mora biti priloženo i slijedeće (ne zahtijevaju se originalni dokumenti, ovjereni prijevodi, ni ovjerene preslike):
  i) Za novoizgrađene jahte za gospodarske ili osobne potrebe duljine trupa do 24 metra:
  -preslika potvrde graditelja (Builder's Certificate)
  -preslika Potvrde o EC tipnom ispitivanju u skladu s Direktivom (EC Type Examination), ukoliko se ista zahtijeva Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti
  -preslika EU izjave o sukladnosti s Direktivom (Declaration of Conformity), ili
  ii) Za novoizgrađene jahte za gospodarske ili osobne potrebe duljine trupa veće od 24 metra:
  -preslika potvrde graditelja (Builder's Certificate)
  -presliku Svjedodžbe o klasi (Certificate of class) izdanu od strane priznate organizacije u skladu s Uredbom (EC) 391/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća, i
  ali samo za polovne jahte:
  -preslika upisnog lista (Certificate of Registry)
  -preslika plovidbene dozvole (Yacht Safety Certificate)
  iii) Za polovne jahte za osobne potrebe duljine trupa do 24 metra:
  -preslika upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta zemlje članice EEA kao dokaz da je predmetna jahta već bila stavljena na tržište i/ili uporabu unutar EEA
 • Sve novoizgrađene jahte koje do sada nikada nisu bile stavljene na tržište i/ili u uporabu na zemlje članice EEA i koje se po prvi put stavljanju na tržište i/ili u uporabu na teritoriju Republike Hrvatske moraju od proizvođača imati izdanu EU izjavu o sukladnosti s Direktivom na hrvatskom jeziku
 • Nadležnoj Lučkoj kapetaniji potrebno je direktno podnijeti zahtjev za prvi upis jahte, zatražiti dodjelu imena jahte, kao i zatražiti izdavanje ostalih dokumenata neophodnih za prvi upis
 • OSNOVNI PREGLED
 • Osnovni pregled jahte obavlja HRVATSKI REGISTAR BRODOVA (HRB)
 • Po zaprimanju "on-line" zahtjeva HRB izdaje nalog svom nadležnom područnom uredu za obavljanje pregleda jahte (Područni uredi HRB-a: Vela Luka - tel. 020 813 120, Split - tel. 021 408 110, Šibenik - tel. 022 214 975, Zadar - 023 235 981, Mali Lošinj - tel. 051 231 331, Rijeka - tel. 051 671 811, Pula - tel. 052 223 152)
 • Obavijest kojem se područnom uredu trebate obratiti za pregled dobiti ćete e-mailom. Radi skraćivanja postupka pregleda preporučuje se datum i mjesto dogovoriti sa područnim uredom HRB-a odmah po zaprimanju obavijesti mail-om u trenutku kada je plovilo pripremljeno za pregled i opremljeno svom zahtijevanom opremom
 • Pregled jahte može se započeti i prije dovršetka postupka upisa jahte u Upisnik brodova Republike Hrvatske
 • Vrijeme trajanja pregleda jahte ovisi o stanju jahte, opsegu pregleda, opremljenosti jahte, te ovisi od slučaja od slučaja. Poželjno je za pregled na istoj lokaciji istovremeno pripremiti što više plovila
 • IZDAVANJE DOKUMENATA
 • Na osnovu dostavljenih dokumenata Lučka kapetanija kojoj je podnesen zahtjev izdaje Upisni list
 • Po uspješnom dovršetku postupka osnovnog pregleda i upisa jahte (uz prethodno predočenje Upisnog lista - ne zahtijevaju se originalni dokumenti niti ovjerene preslike) HRB izdaje "Svjedodžbu o sigurnosti jahte za plovidbu"
 • KONTAKT
 • Kontakt osobe u HRB-u koje je moguće direktno kontaktirati u svezi postupka osnovnog pregleda:
  Damir Jeličić, dipl. ing. - tel.: 021 408 147; mail: damir.jelicic@crs.hr
  Željko Mihaljević, dipl. ing. - tel: 021 408 151/146; mail: zeljko.mihaljevic@crs.hr
Prijava