CRS

Klasifikacija

Zahtjevi međunarodnih pomorskih konvencija, kao i nacionalnih propisa traže da brodovi moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani u skladu s odgovarajućim tehničkim propisima glede trupa, opreme trupa, strojnog uređaja, električne opreme i uređaja za upravljanje donesenih od stručne tehničke ustanove - klasifikacijskog društva. Ovaj zahtjev prepoznat je od strane HRB-a kroz razvoj i provedbu tehničkih standarda koji se odnose na zaštitu života, imovine i morskog okoliša.

U tu svrhu HRB je uspostavio sustav pravila za klasifikaciju brodova sukladno kojima brod mora biti nadziran tijekom gradnje. Time su direktno obuhvaćene slijedeće aktivnosti:

  • odobrenje tehničke dokumentacije;
  • nadzor kod proizvođača tijekom proizvodnje materijala, strojeva, uređaja i opreme koja će se ugraditi na brod;
  • nadzor tijekom gradnje u brodogradilištu;
  • nadzor tijekom obavljanja završnih ispitivanja i pokusne plovidbe

Tijekom gradnje inspektori HRB-a će provjeriti slijedeće:

  • da je konstrukcija i dimenzije broda u skladu sa zahtjevima pravila i odobrene tehničke dokumentacije, te da su tijekom gradnje upotrijebljeni propisani materijali;
  • da su materijali, strojevi, uređaji i oprema koji se ugrađuju na brod nadzirani tijekom izradbe, te da imaju odgovarajuće potvrde;
  • da su zadovoljavajuće obavljena ispitivanja funkcionalnosti u opsegu i u skladu s odobrenim program ispitivanja i zahtjevima pravila;
  • da se rad obavlja u skladu s važećim propisima, normama i dobrom brodograđevnom praksom.

Nakon zadovoljavajućeg završetka nadzora nad gradnjom HRB će brodu izdati svjedodžbu o klasi. Takva svjedodžba ima valjanost pet godina, a tijekom tog razdoblja provode se odgovarajući godišnji pregledi i međupregledi kako bi se moglo potvrditi da se stanje broda održava tako da ostane sposoban za plovidbu bez opasnosti za sam brod, osobe na brodu, teret i pomorski okoliš.

Prijava