CRS

Proizvođač

KOMPAS NOVA d.o.o.  

Ulica: Milutina Barača 58
Grad: RIJEKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Skraćeni naziv:
 

Certifikati proizvođača

Područje odobrenjaDokumentDatum valjanosti
Command item
     |       
Proizvodnja brodskih kompasa, protupožarnih ventila, mlaznica, spojnica i druge protupožarne opreme. 01-013820 / 0110297 2023-02-22
SPOJNICA FIKSNA, DN 38, 52, 65, 75 SPOJNICA SLIJEPA, DN 38, 52, 65, 75 SPOJNICA TLAČNA (PAR), DN 38, 52, 65, 75 SPOJNICA REDUKCIJSKA, DN 52/38, 75/52 01-013822 / 0110297 2023-02-22
POKAZIVAČ RAZINE S OKRUGLIM STAKLOM 02-002381 / 024367 2022-05-16
Pretraži: Search: Search
Pretraživanje prema broju certifikata  
  Traži
Pretraživanje prema proizvođaču  
  Traži
Prijava